White space
02 818 17 22
White
White
ponedeljek: 13:00-20:00 Hišni obiski so vključeni v ordinacijski čas
torek: 7:00-14:30 Hišni obiski so vključeni v ordinacijski čas
sreda: 7:00-14:30 Hišni obiski so vključeni v ordinacijski čas
četrtek: 7:00-14:30 Hišni obiski so vključeni v ordinacijski čas
petek: 7:00-14:30 Hišni obiski so vključeni v ordinacijski čas


Odmor med delom v dopoldanskem času od 11:00 do 11:30 ure in v popoldanskem času od 17:00 do 17:30 ure.

NAČIN NAROČANJA NA PREGLED

Naročanje je možno opraviti:
- po telefonu 02/818 17 22 v oridinacijskem časuu
- na elektronski naslov: golub.narocanje [at] outlook.com
- osebno v ambulanti v ordinacijskem času ali
- po pošti: ADM Jana GOLUB, dr.med., Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica


V primeru ODSOTNOSTI zdravnice je urejeno NADOMEŠČANJE v ordinaciji Tanja Pavlović, dr.med., v času:
- v ponedeljkih od 13:00 do 19:00 ure
- ostale dneve od 8:00 do 13:00 ure
- na pregled se lahko naročite na telefon 02/818 49 96 v ordinacijskem času ali na internetni naslov narocanje.pavlovic [at] zd-sb.si ali osebno v ambulanti ali po pošti na naslov: Ambulanta splošne medicine Tanja Pavlović, dr.med., Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica.

V nujnih primerih pokličite 112.

Na dan 30.08.2023 je vpisanih 1.780 pacientov, kar je 2.605 glavarinskih količnikov.  Novih pacientov ne sprejemamo.

V Slovenski Bistrici trenutno ni zdravnika, ki sprejema novih bolnikov

REFERENČNA AMBULANTA

Bračič Urška,dmsImage removed.

040 299 689Image removed.

  • ponedeljek: 13:00 - 20:00
  • torek: 7:00-14:30
  • sreda: 7:00-14:30
  • četrtek: 7:00-14:30
  • petek: 7:00-14:30

Odmor med delom v dopoldanskem času od 11:00 do 11:30 ure in v popoldanskem času od 17:00 do 17:30 ure.

 

White