Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica
mag.Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

email : urska.sedmak [at] zd-sb.si (urska.sedmak(@)zd-sb.si)


Glavna sestra - Pomočnica direktorice za zdravstveno nego
Mateja Topolič, mag. zdr. nege

Tel. : 02 843 27 17
email : spes.brigita [at] zd-sb.si (mateja.topolic(@)zd-sb.si)

Dušica Mohorko-Jug, mag. prava
Tel. : 02 843 27 31
email : duska.mohorko [at] zd-sb.si (duska.mohorko(@)zd-sb.si)

Alojz Klep, univ.dipl.ekon.
Tel.: 02 843 27 72
email: sabina.mahoric [at] zd-sb.si (alojz.klep(@)zd-sb.si)

Simona Polh, dipl. ekon.
Tel. : 02 843 27 75
email : simona.polh [at] zd-sb.si (simona.polh(@)zd-sb.si)

Mojca Berdnik, univ.dipl.ekon.
Tel. : 02 843 27 74
email : mojca.berdnik [at] zd-sb.si (mojca.berdnik(@)zd-sb.si)

Sabina Mahorič, dipl. posl. inf.
Tel.: 02 843 27 85
email: sabina.mahoric [at] zd-sb.si (sabina.mahoric(@)zd-sb.si)


Hišnik
Franc Špes

GSM : 041 355 245

Informator
Miro Kumer

Tel.: 02 843 27 00
Email: informator [at] zd-sb.si (informator(@)zd-sb.si)