Vesna Stefanović, dr.med., spec. družinske med.
Alenka Antolinc Košat, dr.med., spec.družinske med., Darinka Rupnik, dr.med., spec. družinske med., Janez Emeršič, dr.med., spec.družinske med., Tatjana Hren, dr.med.,spec. druž. med., Vesna Stefanović, dr.med., spec. družinske med.