White space
031 307 831
White
White
ponedeljek: 10:00-13:00 Zdravniki delajo menjaje
torek: 10:00-13:00 Zdravniki delajo menjaje
sreda: 10:00-13:00 Zdravniki delajo menjaje
četrtek: 10:00-13:00 Zdravniki delajo menjaje

Naročanje je možno:

  • na e-naslov: antikoagulantna.ambulanta [at] zd-sb.si
  • osebno v ordinacijskem času
  • po pošti na naslov: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Antikoagulantna ambulanta, Partizanska ulica 30, 2310 Slov. Bistrica
  • po telefonu: 031 307 831
  • e-naročanje:  https://narocanje.ezdrav.si

Odvzem krvi v laboratoriju od 10.00 do 11.30 ure

Ni čakalne dobe za paciente, ki jemljejo zdravilo Sintrom in Marevan.
Pacienti, ki jemljejo zdravilo NOAK (kot so:Xarelta, Pradaxa, Eliquis...), se morajo prvič registrirat v Internistični kardiološki antikoagulantni ambulanti v UKC Maribor.

Nadaljnji pregledi so potem možni v Antikoagulantni ambulanti v ZD Slov. Bistrica.


Prevzem izvida

Na osnovi Zakona o pacientovih pravicah, se lahko z zdravstvenimi podatki seznanijo osebe ki so opredeljene v 45. členu, pod pogojem da pacient ni prepovedal dajanja informacij. Te osebe so ožji družinski člani, kot jih našteva zakon: zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci, stari starši, vnuki ter bratje in sestre.

Druge osebe lahko prevzamejo izvid pacienta z njegovim pooblastilom.

White