V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica z nadgradnjo zdravstveno-vzgojnega programa. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Center je namenjen ljudem, ki so kakor koli ogroženi zaradi življenjskega sloga, kroničnih nenalezljivih bolezni ali težav z duševnim zdravjem. Tako so zainteresiranim uporabnikom na voljo številne brezplačne delavnice in individualna svetovanja glede telesne dejavnosti, zdrave prehrane, tveganega pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s sladkorno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter spoprijemanja s tesnobo in s depresijo. Vse storitve so za udeležence brezplačne, saj jim pripadajo iz pravic osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica udeleženci pridobijo strokovno podporo, ustrezne informacije in znanja, predvsem pa oblikujejo stališča, osvojijo veščine in pridobivajo nove vedenjske vzorce za bolj zdrav način življenja ter krepitev duševnega zdravja. Po tej poti lahko napredujejo in se opolnomočijo, sčasoma v svoje življenje vnesejo tudi kakšno dolgotrajno spremembo glede opuščanja tveganih navad. Če pa so že bolni (na primer bolniki s sladkorno boleznijo, z visokim holesterolom ali z visokim krvnim pritiskom), lahko z izkušnjami in znanji iz delavnic s kronično boleznijo lažje živijo.

V Centru za krepitev zdravja si želimo prispevati h krepitvi javnozdravstvenega poslanstva Zdravstvenega doma tako, da se bomo povezovali z drugimi službami v Zdravstvenem domu, aktivno sodelovali s partnerji v lokalnem okolju, se odzvali na potrebe lokalnega prebivalstva, načrtovali in izvajali aktivnosti promocije zdravja ter skrbeli za vključevanje (ranljivih) oseb v preventivne programe. Opaziti je tudi, da smo zbudili zanimanje ljudi za naše programe. V primerjavi s preteklo organiziranostjo novi koncept dela vključuje tudi skupine ljudi, za katere so bile nekatere zdravstvene storitve težje dostopne.

Več informacij o financiranju projekta najdete na strani: www.eu-skladi.si

Katalog informacij najdete tukaj


KONTAKT:

osebno: Prostori Centra za krepitev zdravja
telefon: 02 843 27 19; 041 682 288
e-pošta: ckz [at] zd-sb.si

URADNE URE ZA DELAVNICE IN INDIVIDUALNA SVETOVANJA:

OD PONEDELJKA DO ČETRTKA: OD 07:00 URE DO 14:30 URE
POPOLDAN: OD 14:30 DO 20:00 URE OZ. PRILAGOJEN DELAVNICAM, KI POTEKAJO V POPOLDANSKEM ČASU

Odmor med delom v dopoldanskem času od 10:00 do 10:30 ure in
v popoldanskem času od 16:30 do 17:00 ure


TIM CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA:

 • Silvija Lunder, dipl. m. s., vodja CKZ
 • Nika Bertalanič, mag. kineziologije
 • Petra Fidler, dr.med., spec. pediatrije (sreda, 12.00-20.00 ure)
 • Brigita Kolmanič, dipl. m. s.
 • Janja Mišič, univ. dipl. psih.
 • Sonja Mok, univ. dipl. org., dipl. m. s.
 • Milena Oblonšek, mag.zdr.nege
 • Ajda Podgoršek Nikolić, dipl. fizioterapevt
 • Laura Podkubovšek, dipl. fizioterapevt
 • Lucija Rožič, dipl. med. sestra.
 • Vesna Pesek, mag. psih.
  Zala Mikl, dipl.fizioterapevt
  Meta Vrhovšek, dipl.med.sestra
  Anja Hartman, dipl. dietetik